فهرست محصولات صفحه اصلی
منوی اصلی
آموزش فرمول نویسی در اکسل

Lynda.com Excel 2010 Advanced Formulas and Functions

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل 2010

• عملگر های محاسباتی :
عملگر های محاسباتی به ترتیب تقدم ها عبارتند از : ( ^ ) توان و ( % ) درصد و ( * , /) ضرب و تقسیم و ( + و -) جمع و تفریق

• عملگر های رشته ای :
تنها عملگر رشته ای ( & ) است. از این عملگر برای ترکیب رشته ها استفاده میشود.

• عملگر های آدرس :
از این عملگر زمانی استفاده میشود که بخواهیم محدوده ای را مشخص کنیم که ابتدا آدرس ابتدای محدوده را نوشته و سپس علامت ( : ) را میگذاریم و بعد آدرس انتهای محدوده را مینویسیم. (از این عملگر در درسهای آتی استفاده میكنیم)
ایجاد فرمول و مشاهده نتیجه در Excel به چند روش میتوان فرمولها را نوشت:

1- در خط فرمول (یا در سلول) قبل از فرمول علامت = را تایپ کرده سپس فرمول را تایپ میکنیم و بعد Enter میزنیم.
2- فرمول را در خط فرمول یا سلول نوشته ( بدون علامت = ) سپس بر روی علامت P و بعد علامت = در خط فرمول ، Click میکنیم. پنجره ای باز میشود که نتیجه را نمایش میدهد. در صورتی که بخواهیم نتیجه نمایش داده شود ، OK را میزنیم.
3- در خانه ای که میخواهیم فرمول نوشته شود، Click میکنیم ، علامت تساوی را تایپ کرده ، سپس با ماوس بر روی خانه ای که میخواهیم عمل بر روی آن انجام شود Click میکنیم ، سپس عملگر را تایپ کرده و سپس بر روی عملوند بعدی Click میکنیم.

فرض كنید در سلول A1 عدد 2 و در سلول A2 عدد 5 را نوشتیم و میخواهیم در سلول A3 حاصل جمع این دو را بدست آوریم ، برای این كار ابتدا در سلول A3 علامت = را تایپ كرده سپس بر روی سلول A1 ( اولین عملوند ) كلیك كرده تا آدرس آن در سلول A3 نوشته شود. سپس علامت + ( عملگر ) را تایپ كرده و بعد بر روی سلول A2 (دومین عملوند) كلیك میكنیم و در انتها Enter میكنیم. (كاردركارگاه 2 تمرینهای 13 تا 23).

ویرایش سلول :
برای ویرایش محتویات یك سلول به یكی از روشهای زیر عمل میكنیم :
روش اول :
بر روی سلول كلیك كرده و سپس در نوار فرمول در محل مورد نظر كلیك كرده ، ویرایش را انجام میدهیم.
روش دوم :
بر روی سلول double Click كرده و ویرایش را انجام میدهیم.

این مجموعه شامل آموزش های زیر میباشد:

1. Formula and Function Tips and Shortcuts
Using the entire row/column references
Copying column formulas instantly
Converting formulas to values with a simple drag
Creating 3D formulas to gather data from multiple sheets
Updating values without formulas
Displaying and highlighting formulas
Simplifying debugging formulas
Enhancing readability with range names

2. Formula and Function Tools
Reviewing function basics
Using and extending AutoSum
Using absolute and relative references
Using mixed references

3. IF and Related Functions
Exploring IF logical tests and using relational operators
Creating and expanding the use of nested IF statements
Using the AND, OR, and NOT functions with IF to create compound logical tests

4. Lookup and Reference Functions
Looking up information with VLOOKUP and HLOOKUP
Finding approximate matches with VLOOKUP
Finding exact matches with VLOOKUP
Nesting LOOKUP functions
Finding table-like information within a function with CHOOSE
Locating data with MATCH
Retrieving information by location with INDEX
Using MATCH and INDEX together

5. Power Functions
Tabulating information on a single criterion with COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF
Tabulating information on multiple criteria with COUNTIFS, SUMIFS, and AVERAGEIFS

6. Statistical Functions
Finding the middle value with MEDIAN
Ranking data without sorting with RANK
Finding the magnitude data with LARGE and SMALL
Tabulating blank cells with COUNTBLANK

7. Data Functions
Understanding Excel date/time capabilities in formulas
Identifying the day of the week with WEEKDAY
Counting working days with NETWORKDAYS
Determining a completion date with WORKDAY
Tabulating date/time differences with DATEDIF

8. Math Functions
Working with rounding functions
Finding the remainder with MOD and using MOD with conditional formatting
Building random number generators with RAND and RANDBETWEEN
Converting a value between measurement systems with CONVERT
Using the powerful new AGGREGATE function to bypass errors and hidden data

9. Array Formulas and Functions
Extending formula capabilities with arrays
Counting unique entries in a range with an array formula
Determining frequency distributions with FREQUENCY
Flipping row/column orientation with TRANSPOSE
Building analysis via regression techniques with TREND and GROWTH
Combining multiple functions in arrays

10. Text Functions
Locating and extracting data with FIND and MID
Extracting specific data with LEFT and RIGHT
Removing excess spaces with TRIM
Using CONCATENATE with functions
Adjusting case within cells with PROPER, UPPER, and LOWER
Adjusting character content with REPLACE and SUBSTITUTE
Reviewing additional text functions

11. Financial Functions
Calculating payments with PMT
Finding future values with FV
Determining total amount of future payments with PV

12. Information Functions
Working with the IS information functions
Using error-checking functions: ISERR, ISERROR, IFERROR

13. Reference Functions
Getting data from remote cells with OFFSET
Returning references with INDIRECT

قيمت : ۴۵۰۰ تومان
تعداد : 1 CD
 
محصولات مشابه

آموزش حقه های فتوشاپ

آموزش روش کار روی تصاویر بر اساس شرح کامل تمامی جزئیات فرایند کار و تکنیک هایی که قدم به قدم باید انجام شود.
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

آموزش قدم به قدم فنون فتوشاپ

آموزش تخصصی فوت و فنهای فتوشاپ: در اینجا آموزش هر آن چه برای کار با فتوشاپ به صورت حرفه ای نیاز دارید را می آموزید.
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

آموزش حرفه ای تکنیک فتوشاپ

مجموعه آموزش های حرفه ای فتوشاپ سایت Planet Photoshop: شامل بیش از 150 آموزش حرفه ای و تکنیکی بی نظیر!
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   
محصولات برتر
جستجو
بازدید ها
امروز :
۱۰۲۷
دیروز :
۹۲۷
مجموع بازدید ها :
۸۸۳۸۶۷۴۶