فهرست محصولات صفحه اصلی
منوی اصلی
سخنرانی های استاد مطهری

مجموعه سخنرانی های استاد شهید مطهری

این مجموعه شامل نزدیک به 1000 ساعت سخنرانی صوتی و 64 جلد کتاب می باشد.

استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد.

مجموعه سخنرانی های استاد شهید مطهری شامل بخش های زیر میباشد:

مسائل عفاف و پاکی
وظایف زن و مرد در برخورد با یکدیگر
نگاه کردن بر زن
وظایف مرد
چه چیزهایی بر زن و مرد لازم است
حدود حجاب
مسیر صحیح
وظایف کنیز و پوشش آن
برخورد زن و مرد
مشاوات حقوق زن
مقام متاع زن و مرد
نفوذ زن و اختیارات مرد
اختلاف زن و مرد
جنس زن و مرد
حقوق زن
تفاوت نسبی زن و مرد
فقاهت زن
فرق میان صلاحیت زن و مرد
وکیل کردن زن یا مرد
شهادت دادن زن
عقل زن در شهادت دادن
تعدد زوجات
مسلمان واقعی و هدف انسانی
انسان شناسی اسلامی
رابطه ذهن انسان و حیوان
حقیقت انسان شناسی
خلقت انسان
کمال انسان کامل
تکامل خلقت انسان
قانون خلقت
خلقت نفس
اندیشه انسان
استعداد عقلانی و فکری
کرامت و ارزش انسان
تحریف چیست؟
دشمنی انسان
منشا گرایش انسان به مذهب
رسیدن انسان از نفس به کمال
رابطه هر شی با آینده خودش
فطرت انسان
انسان ناشناخته
مواظبت انسانی
اخلاق طبقاتی
انسان اولیه
حکم انسان چیست؟
استفهام یک مطلب یعنی نفهمیدن
انسان و داشتن استقلال و آزادی
توحید و خداشناسی در خلقت انسان و اشیا
ارزش انسان در جهان بینی مادی و الهی
از خود بیگانگی
فطرت خدادادی
خلقت انسان
انسان از دیدگاه جهان بینی الهی
بیگانگی انسان از خدا
تغییرات تکاملی در طول زمان بر انسان
روح مطلق انسان
استدلال ذهنی
تکامل بشری
بیگانگی با خود
پیروی از هوای نفس
انحطاط مسلمین
انسان کامل از دیدگاه اسلام
انسان کامل
انسان و حساب مادی دنیا
وحی الهی به انسان
اخلاق انسان کامل
شناخت انسان کامل
تکامل فرد
انسان کامل از نظر عرفانیان
انسان بودن انسان کامل
توبه و توکل به خدا:
رسیدن به تقوای الهی
توکل چیست؟
وحی و رویاهای صادقانه
احضار روح
توکل بر خداوند متعال
قوای روحی عالم
رضا و تسلیم در پایه توکل
توکل و قانون خلقت
توبه اولین منزل سکوت
توبه چیست؟
وقت و زمان توبه
قسم و سوگند
اراده و میل
شفاعت
کرامت نفس
امر به معروف و جهاد:
جهاد در راه خدا
دعوت به بی بند و باری
آزادی تفکر
نهی از منکر
انواع امر به معروف
ارزش امر به معروف در اسلام
اجرای امر به معروف
قوانین اسلام در مقابل توسعه
قوانین جهاد در اسلام
تحقیقات در کار دین و جهاد
هجرت
حج و آثار آن بر انسان
بدست آوردن روح هجرت و جهاد
امامت و حکومت
مفهوم امامت در نزد شیعه
مسئله حکومت در باب امامت
ثبت امامت
شرایط امامت
شاهد و ناظر در مسئله امامت
امامت یعنی چه؟
انبیاء و امامت
طبقه حکومت
قانون ثبت حکومت
عدل و عدالت
توحید و عدالت از نظر عدل الهی
عدل و عدالت
مصائب و بلایا از نظر عدل و عدالت
عدل کلی
عدل و امامت
عدل کلی تاریخ مهدی موعود (عج)
شفاعت و عدل الهی
یکی از شاخه های مهم توحیدی
مقام تحلیل
وحدت و همدردی
امام علی(ع)
جستجوی حقیقت
قانون جاذبه عمومی
جاذبه اقتدار امام علی (ع)
جاذبه محبت امام علی (ع)
ولایت امام علی (ع) یعنی چه؟
مباحث توحیدی نهج البلاغه
توضیحات درباره نهج البلاغه
سخنان و موعظه های امام علی (ع)
دین و علم خدا شناسی
معاد و خدا شناسی
مقربین به خداوند
خلقت آسمان و زمین
مجازات تکوینی
امر پروردگار
علم حیات
عالم روح
تعلیم و تعلم
اصالت عقیده
عبادت خداوند در دین مسیح
پیشرفت دین مسیح
محبت اولیاء خدا
نکات مقابل مومن با کافر
مجازات اخروی
نظری در مورد مطالعه
پیامبر اکرم (ص) و حق
سیره پیامبر اکرم (ص)
دعوت به حق (1)
رساندن پیام حق به مردم
توصیفات پیامبر اکرم (ص)
دعوت به حق (2)
اموال یتیم
دید مردم به پیامبران
خصوصیات پیامبران
امام حسین (ع)
حماسه حسینی یعنی چه؟
حماسه شهادت
شعارهای عاشورا
امام حسین (ع) و وقایع عاشورا
تفسیر قرآن کریم
تفسیر کلمه سوره از نظر سوره نور
روح سوره قمر
نعمت هدایت از نظر سوره قمر
قوم بنی نظیر از دید سوره حشر
چگونگی نزول آیات قرآن کریم
روز قیامت
نزول قرآن از منظر سوره جائیه
خداشناسی در سوره نور
سرنوشت اعمال کافر در سوره نور
تفسیر کلمه تقوی در سوره حشر
اسماء حسنی در سوره حشر
توصیفات جن در سوره جن
مقام جن
واقعیات و قسمت
اصحاب یمین و شمال
اصحاب
مهلت و انتظار
شروع هر سوره
تفسیر کلمه عالم
معنی کلمه رحمان
عرفان حافظ شیرازی
طرز فکر حافظ شیرازی
اشعار حافظ دانا
نقس عرفان حافظ
نظام احسنت و فرض محال
قرآن و اسلام
معرفی جریان اسلامی
مذهب شیعه
جو جامعه اسلامی از نظر قرآن و اسلام
قیام برای خدا و قرآن
آزمایش قرآن برای قیاس مخفی انسان
غیب از نظر قرآن چیست؟
خطاهای ذهن
قوانین اسلامی
رابطه ما با گذشته از طریق قرآن کریم
جامعه و تاریخ
توزیع مزایا
نقاط نمایان جامعه
معجزه و خلق عادت
روح جمیع جامعه
معجزات قرآن
مجازات قرآن
شرح حال افراد
تفکر در تاریخ
نهضت اسلام
تفسیر در باب معجزه
تابعیت جامعه
وجود فردی انسان از جامعه
ایمان و اعتقاد صحیح داشتن
اعجاز قرآن
نازل شدن قرآن
قرآن از نظر کافران
مومنین و منافقان
خطر منافقان برای اسلام
اهداف روحانیت در نهضت اسلام
به وجود آمدن تمدن
خدمات ایرانیان به اسلام از نظر تدبیر
اقتصاد در جامعه
خدمت ایرانی به اسلام
ایران در دوره حکومت
خدمت ایرانیان به اسلام از نظر فکری
پایان خدمت ایرانیان به اسلام
شناخت و رشد جامعه
دعوت به شناخت
شناخت وقایع و خطاها
چگونگی توزیع ثروت در جامعه
علائم رشد و عدم رشد
استقلال جامعه
انقلاب و جامعه
مفهوم رشد اسلامی در جامعه
نظام جهان، نظام حق
مومن و مستضعف
جامعه عقلانی
طبیعت جامعه
زیر بنای جامعه
جامعه و تاریخ
علم اعمال در جامعه
فطرت ، نبوت و معاد
اعتقاد مسلمین به معاد
زندگی بشری در زمان نبوت
آیا نبوت در زندگی امامان و پیامبران ضروری بود؟
نبوت امام
فطرت
نعمت های جسمانی در بهشت
فطری بودن جستجوی خداوند
نعمت های بهشتی
فطرت انسان
سوره تکویر
سوره انفطار (1)
سوره انفطار (2)
سوره انفطار (3)
سوره مطففین (1)
سوره مطففین (2)
سوره مطففین (3)
سوره انشقاق (1)
سوره انشقاق (2)
سوره بروج (1)
سوره بروج (2)
سوره طارق
سوره اعلی (1)
سوره اعلی (2)
سوره غاشیه
سوره فجر (1)
سوره فجر (2)
سوره بلد
سوره شمس (1)
سوره شمس (2)
سوره لیل (1)
سوره لیل (2)
سوره ضحی
سوره انشراح
سوره تین
سوره علق (1)
سوره علق (2)
سوره قدر
سوره بینه
سوره زلزال
سوره عادیات
سوره قارعه
سوره تکاثر
سوره عصر (1)
سوره عصر (2)
سوره همزه
سوره فیل
سوره کوثر
سوره کافرون
سوره نصر
سوره مسد
سوره توحید
زندگانی حضرت محمد(ص)
غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می کند
موجبات شهادت امام هفتم (ع
موعود اسلام
عدل کلی
جستجوی حقیقت
لزوم تعظیم شعائر اسلامی (1)
لزوم تعظیم شعائر اسلامی (2)
فطرت (بحرانهای روحی و اجتماعی)
فطرت (مسئله شخصیت)
عدل الهی (1)
عدل الهی (2)
عدل الهی (3)
عدل الهی (4)
عدل الهی (5)
خدا در زندگی انسان (1)
خدا در زندگی انسان (2)
خدا در زندگی انسان (3)
خدا در زندگی انسان (4)
خدا در اندیشه انسان (1)
خدا در اندیشه انسان (2)
خدا در اندیشه انسان (3)
خدا در اندیشه انسان (4)
خدا در آینه فکر بشر
الهام از شیخ طوسی (1)
الهام از شیخ طوسی (2)
هجرت و جهاد (1)
هجرت و جهاد (2)
هجرت و جهاد (3)
ایمان به غیب
جهاد اسلامی (1)
جهاد اسلامی (2)
جهاد اسلامی (3)
جهاد اسلامی (4)
اسلام و مقتضیات زمان (1)
اسلام و مقتضیات زمان (2)
اسلام و مقتضیات زمان (3)
اسلام و مقتضیات زمان (4)
اسلام و مقتضیات زمان (5)
اسلام و مقتضیات زمان (6)
اسلام و مقتضیات زمان (7)
اسلام و مقتضیات زمان (8)
اسلام و مقتضیات زمان (9)
فطرت (1)
فطرت (2)
فطرت (3)
فطرت (4)
فطرت (5)
فطرت (6)
فطرت (7)
فطرت (8)
فطرت (9)
فطرت (10)
فطرت (عادت و انواع آن)
فطرت (عوامل پیدایش نهضت حسینی)
توبه (1)
توبه (2)
زن و مسایل قضایی و سیاسی (1)
زن و مسایل قضایی و سیاسی (2)
زن و مسایل قضایی و سیاسی (3)
زن و مسایل قضایی و سیاسی (4)
زن و مسایل قضایی و سیاسی (5)
مدیریت و رهبری در اسلام

قيمت : ۶۵۰۰ تومان
تعداد : 2 DVD
 
محصولات مشابه

سخنرانی های استاد قرائتی

عناوین مهم این مجموعه سخنرانی: ازدواج - فرزند - تعلیم و تربیت - والدین - حقوق و وظایف - اختلافات خانوادگی و...
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

سخنرانی های آیت اله خراسانی

شامل: بی تابی مولا علی در فراق حضرت زهرا - ارزش خدمت به فاطمیه - شناخت خالص و کامل شخصیت حضرت زهرا و...
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

مجموعه سخنرانی های مذهبی

مجموعه سخنرانی های مذهبی از افراد بزرگی چون: دکتر شریعتی - دكتر قمشه ای - حاج کافی - حاج آقاسی و...
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   

سخنرانی های حاج احمد کافی

مجموعه صحبت ها و زندگینامه مرحوم حاج شیخ احمد کافی بصورت یک نرم افزار کاملا جذاب. شامل 6 مبحث بسیار شنیدنی.
قيمت : ۶۵۰۰ تومان
|
تعداد : 2 DVD
   

سخنرانی های دکتر آزمندیان

این مجموعه کمک میکند دارای شخصیتی متفاوت نسبت به قبل بشوید و دگرگونی های محسوسی را به وجود بیاورید.
قيمت : ۸۵۰۰ تومان
|
تعداد : 11 CD
   
محصولات برتر
جستجو
بازدید ها
امروز :
۲۹۸
دیروز :
۱۷۸۱
مجموع بازدید ها :
۸۸۵۱۱۴۵۱