فهرست محصولات صفحه اصلی
منوی اصلی
آموزش نگهداری تراکتور فرگوسن

یک سی دی آموزشی: آموزش تعمیر و نگهداری تراکتور فرگوسن

در این مجموعه مسایل زیر را خواهیم آموخت:

- با اهمیت و ضرورت سرویس روزانه تراکتور آشنا خواهیم شد.
- چگونگی تعیین سطح روغن موتور و روغن هیدرولیک را خواهیم آموخت.
- اهمیت اندازه بودن روغن در فیلتر هواکش را می آموزیم.
- نحوه میزان کردن آب باتری را با توجه به خطوط بالایی و پایینی باد خواهیم آموخت.
- نقاط مختلفی که باید گریس کاری شود را خواهیم آموخت.
- نحوه تعیین سطح باد لاستیک ها را ملاحظه خواهیم کرد.
- چگونگی راه اندازی تراکتور و روشن کردن آن را خواهیم آموخت.
- اهمیت پر کردن دائمی باک تراکتور را از گازوئیل پس از پایان کار هر دوره کار تراکتور خواهیم آموخت.

سیستم هیدرولیک در تراکتورهای فرگوسن چند وظیفه مهم را انجام می دهد:

1.سیستم های کنترل با کشش:

وقتی ماشین های خاک ورزی مثل گاوآهن درداخل خاک کار میکنند,ممکن است گاوآهن با مانعی برخورد نموده ونهایتا" بشکند.سیستم کنترل به کشش این امکان را فراهم می نماید,هنگامیکه گاوآهن با مانعی برخورد سریعا" ازخاک بیرون آمده و پس از عبورازمانع مجددا" درعمق اولیه وارد زمین شده و به کارخود ادامه دهد.علاوه برآن این سیستم باعث می شود شخم یکنواخت انجام شود.

2.سیستم کنترل به موقعیت:

برخی از ماشین های کشاورزی مثل کود پاش ها و بذرپاش های سانترفیوژ, سمپاش ها و.. .درمدت زمان کار میبایست در ارتفاع ثابت قرار بگیرند. برای مثال در تراکتورهایی که فاقداین سیستم هستند وقتی که کود پاشی به تراکتوربسته شد,بامصرف کود تدریجا" ازوزن ان کاسته می شود. درنتیجه ارتفاع کودپاش ازسطح زمین تغییر نموده وپاشش کود بطورغیر یکنواخت انجام می گردد. سیستم کنترل با موقعیت باعث می شود,صرف نظراز وزن ماشین ونهاده ها ارتفاع ماشین ارتفاع ماشین درطول زمان کار درارتفاع ثابتی قرار بگیرد ونهاده ها بطور یکنواخت درروی زمین پاشیده گردد.

3.سیستم کنترل فرود ادوات:

ماشین های که بوسیله اتصال سه نقطه به تراکتور بسته می شوند به اقتضای کار بطور مستمر بالا و پایین برده می شود. افتادن سریع ادوات در روی زمین ممکن است خسارت جانی ومالی زیادی درپی داشته باشد.سیستم کنترل با فرود ادوات موجب می شود دنباله بندها بطور کنترل شده پایین آمده و درسطح زمین قرار گیرند و به ارتفاع معین بالا برده شوند.

4.سیستم کنترل با فشار:

هنگام بکارگیری دیسک های سنگین,ساب سویلرها و سایر ماشین های سنگین احتمال بکسوات چرخ های عقب تراکتور وجود دارد.سیستم کنترل با فشار با انتقال قستمی از وزن ادوات کشیده و قسمتی از وزن جلو تراكتور به روی چرخهای عقب سبب می شود وزن تراکتور درروی محور عقب افزایش یافته و از بسکوات آن جلوگیری گردد.

قيمت : ۴۵۰۰ تومان
تعداد : 1 CD
 
محصولات مشابه

آموزش شناسایی انواع قارچ

در این مجموعه به آموزش شناسایی کامل 539 قارچ در جهان و توضیحات مفید همراه عکس مربوطه آموزش داده شده است.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

طراحی سیستم تهویه گلخانه

آموزش های: تعیین شرایط آب و هوایی، طرح خارج و داخل طبق منحنی آسایش - جنس دیوارها و مقاومت حرارتی و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

شناخت بیماری های چغندرقند

بیماری های ناشی از عوامل زنده و اختلالات چغندرقند، حشرات و بند پایان مهم و عوارض با منشأ غیر زندۀ چغندرقند.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

شناخت آفات درختان میوه

با این مجموعه خواهید توانست با تمام آفات درختان میوه به طور کامل آشنا شوید و راه های جلوگیری از رشد آفات را بیاموزید.
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش کاشت مرکبات

شامل آموزش هایی چون: ارقام - آماده سازی زمین و کاشت - آموزش آبیاری - کودها و تغذیه گیاهی - آموزش هرس و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش کاشت انگور

شامل آموزش هایی چون: ارقام و واریته ها - نحوه احداث و مدیریت موستان - آموزش آبیاری - آفات - برداشت و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش کشت زیتون

آموزش هایی چون: واریته ها و ارقام - آموزش کاشت و تکثیر - نحوه احداث و مدیریت باغ - شناخت انواع آفات و بیماری و...
قيمت : ۴۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 CD
   

آموزش شناسایی علفهای هرز

علفهای هرز مهم ایران مزارع ایران مرجع رنگی شناسایی. با این مجموعه مفید از دست علفهای هرز راحت میشوید!
قيمت : ۵۵۰۰ تومان
|
تعداد : 1 DVD
   
محصولات برتر
جستجو
بازدید ها
امروز :
۱۱۸۹
دیروز :
۲۴۸۱
مجموع بازدید ها :
۸۸۷۷۱۳۲۴